Пълно наименование на училището:  Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски"  Код за автоматично избиране:  052 
Вид:  общообразователно, профилирана гимназия  Тел. директор:  622303 
Вид финансиране:  Общинско  Тел. пом. дир.:  622334 
Смени на обучение:  две смени  Тел. пом. дир.(2):  609439 
       
Област:  Варна Тел. канцелария:  622337 
Община:  Варна  Телефон (друг):  622329 
Район:  Одесос  Факс:  622303 
Град/село:  9000 Варна     
Адрес:  ул." Атанас Георгиев " № 20  Директор:  Валентина Любова Крачунова 
E-mail:  nghni_varna@abv.bg     
Интернет страница:       
       
       


Прием след:
Интензивно изучаван чужд език
Вид на паралелката
Профилиращи предмети
Срок обучение
Брой паралелки
Брой ученици
Приемни изпити
Балообразуващи предмети
Тест 1
Тест 2
ИПС
Уч.Пр.
1
2
3
4
5
7 кл.
Английски език пр: Чуждоезиков - Английски език Английски език, Български език и литература, Латински език
5 год.
1
26
Тест - български език и литература Тест - математика Български език и литература Математика
7 кл.
Английски език пр: Хуманитарен - Български език и литература Български език и литература, История и цивилизация, Първи чужд език
5 год.
1
26
Тест - български език и литература Тест - математика Български език и литература История и цивилизация
7 кл.
Английски език пр: Хуманитарен - История и цивилизация История и цивилизация, Български език и литература, Първи чужд език
5 год.
1
26
Тест - български език и литература Тест - математика Български език и литература История и цивилизация
7 кл.
Английски език пр: Изкуства - изобр. изкуство Изобразително изкуство, Български език и литература, Английски език
5 год.
1
26
Тест - български език и литература Тест - математика Проверка на способностите - изобразително изкуство Български език и литература Изобразително изкуство